Zaawansowany a zarazem łatwy w obsłudze edytor tekstu dla systemów MS Windows

EditPad - wersja polska

EditPad Pro to zaawansowany edytor tekstowy oferujący szereg opcji. Program zaprojektowano z myślą o maksymalnym ułatwieniu wszelkiego rodzaju plików tekstowych. EditPad jest dostępny w wielu językach, w tym w języku polskim.

      
Tylko US$ 59.95
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 i 11
Gwarancja satysfakcji bądź zwrotu pieniędzy
pobierz wersję testową

Zaawansowany edytor tekstowy

EditPad Pro posiada wiele funkcji, które znacząco ułatwiają edycję plików tekstowych. Użytkownik z pewnością doceni ich działanie, kiedy okażą się potrzebne. To właśnie duża liczba niezwykle przydatnych funkcji sprawia, że edycja dużych plików tekstowych w EditPad Pro staje się bardzo prostym zadaniem.

Dzięki EditPad Pro możesz z łatwością równocześnie otwierać i edytować wiele plików tekstowych. Program nie ma ograniczeń co do liczby edytowanych plików. Pliki tekstowe można grupować w projekty, co ułatwia ich otwieranie oraz edycję. Użytkownik może wczytać wszystkie pliki z danego folderu (oraz subfolderów) do projektu. Wiele z poleceń EditPad Pro można jednocześnie stosować na wszystkich plikach w danym projekcie. Użytkownik może błyskawicznie przełączać się pomiędzy plikami a projektami - wystarczy kliknąć odpowiednią zakładkę. Podczas edycji bardzo wygodne są polecenia “Powrót do poprzedniej lokalizacji” oraz “Powrót do poprzednio edytowanego pliku”. Zarządzanie wieloma plikami tekstowymi oraz dużymi projektami staje się łatwiejsze dzięki bocznemu paskowi narzędziowemu zawierającemu menedżera plików. Menedżer plików pozwala zmieniać ich nazwę, przenosić je, kopiować oraz usuwać.

W programie dostępna jest funkcja sprawdzania pisowni w wielu językach. EditPad Pro może wskazywać błędy w bieżącym pliku, bieżącym projekcie, we wszystkich otwartych plikach lub w zaznaczonym tekście. Opcja “Sprawdzanie pisowni na bieżąco” sprawia, że EditPad Pro natychmiast podkreśla błędnie wpisane słowa.

EditPad Pro posiada bardzo zaawansowane funkcje wyszukiwania, których brak w większości innych edytorów tekstu. Użytkownik jest w stanie szybko znaleźć dowolne miejsce w pliku. Istnieje możliwość włączenia zaznaczania znalezionych fraz, zwijania wierszy oraz pomijania znalezionych fraz bądź plików. EditPad oferuje błyskawiczną możliwość zamiany zaznaczonego tekstu w pliku, projekcie lub we wszystkich plikach wszystkich projektów. Użytkownik może korzystać z wyrażeń regularnych oraz innych opcji, dzięki którym możliwe jest dynamiczne wyszukiwanie i zamiana tekstu. Dzięki znakomicie działającej funkcji wyszukiwania oraz zamiany EditPad Pro pozwala zautomatyzować wiele żmudnych zadań.

Do dyspozycji użytkownika są również makra uruchamiane za pomocą skrótów klawiaturowych, dzięki czemu powtarzalne czynności można realizować za pomocą jednego naciśnięcia klawisza na klawiaturze. Wystarczy zarejestrować operację wyszukiwania jako makro, by natychmiast wyedytować frazy, które zostały wyszukane. Makra można zapisywać tworząc bibliotekę wysokooktanowych kreatorów edycji tekstu.

Podświetlanie składni w EditPad Pro jest w pełni konfigurowalne. Kolorystykę można dowolnie zmieniać, by np. przypominała tę stosowaną w CodeGearzie lub w Visual Studio IDE. Można oczywiście stosować własne kolory. EditPad Pro zawiera duży zestaw gotowych schematów kolorystycznych, z których wszystkie są w pełni edytowalne.

Nawigator plików w EditPad Pro pozwala wyświetlić szczegółowy układ struktury pliku. Dzięki temu narzędziu użytkownik może natychmiast przenieść się do odpowiedniej części pliku. Wraz z programem dostępny jest duży zestaw schematów nawigacji przygotowany z myślą o poszczególnych językach programowania oraz różnych formatach plików. Wszystkie schematy nawigacji są w pełni edytowalne. Użytkownik może tworzyć schematy ułatwiające wizualnie przedstawienie układu praktycznie dowolnego rodzaju pliku. Schemat pozwala również zwijać poszczególne bloki tekstu za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki temu użytkownik może tymczasowo chować część wierszy kodu, by łatwiej śledzić strukturę pliku. Ułatwia to również przenoszenie poszczególnych bloków kodu oraz nawigację pomiędzy nimi.

EditPad Pro posiada narzędzie o nazwie Spinacz przechowujące listę fragmentów tekstów, które można w każdej chwili wkleić do edytowanego pliku. Fragmentem może być jedno słowo, wyrażenie, trzy akapity, pół książki - nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia co do wielkości przechowywanego tekstu.

EditPad Pro zawiera wbudowanego klienta FTP pozwalającego przesyłać pliki na serwer internetowy bez uciekania się do pomocy zewnętrznego programu. Dodatkowo, użytkownik może edytować pliki bezpośrednio na serwerze bez konieczności pobierania ich na dysk i ponownego przesyłania na serwer. EditPad Pro przesyła pliki w tle, tak więc nie trzeba nawet czekać na zakończenie transferu danych, by edytować kolejne pliki. EditPad Pro może jednocześnie być połączony z wieloma serwerami FTP.

EditPad Pro posiada szeroki zestaw opcji zapisywania oraz tworzenia kopii zapasowych plików. Użytkownik może wybrać ile kopii zapasowych chce przechowywać oraz jak długo. Narzędzie Historia pliku wyświetla listę kopii zapasowych bieżącego pliku. Narzędzie to umożliwia łatwe otwieranie i porównywanie kopii zapasowych oraz kopii milowych. Oprócz tego EditPad Pro wyposażony jest w funkcję nieograniczonego cofania oraz ponawiania zmian. Co więcej, zmiany można cofnąć nawet po ich zapisaniu.

Użytkownik może porównać dowolne dwa pliki, by sprawdzić czym się różnią lub jakie zmiany zostały wprowadzone pomiędzy wykonaniem dwóch kopii zapasowych tego samego pliku. EditPad Pro wyświetla różnicę między plikami, łączy zawartość dwóch plików oraz potrafi wstawić różnice bądź podobieństwa do nowego pliku. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy konieczne jest cofnięcie zmian wprowadzonych w pliku lub staranne sprawdzenie zmian naniesionych przez inną osobę. EditPad Pro posiada również wbudowany moduł wysyłania plików przez email!

EditPad Pro pozwala stosować zaznaczenia prostokątne, dzięki czemu można z łatwością edytować kolumny tekstu. Każde polecenie, które można stosować do zaznaczania liniowego, działa również w zaznaczaniu prostokątnym. Kolumny można przemieszczać w prawo bądź w lewo, bloki tekstu można przemieszczać w górę lub w dół, itd. Program posiada przydatne polecenia do rozpoczęcia i zakończenia zaznaczenia oraz do zawężania jak i rozszerzania zaznaczeń. Dzięki temu można łatwo edytować bloki tekstu obejmujące kilka stron.

Użytkownik może z łatwością edytować wszelkiego rodzaju listy dzięki podręcznym poleceniom alfabetycznego sortowania wierszy oraz usuwania zduplikowanych wierszy. Zastosowanie tych poleceń na selekcjach prostokątnych pozwala sortować oraz przycinać listy wielokolumnowe na jednej z kolumn.

EditPad Pro podświetla adresy URL oraz adresy poczty elektronicznej w plikach tekstowych. Dzięki temu możliwe jest otwarcie strony w przeglądarce przez dwukrotne kliknięcie adresu URL w EditPad Pro. Oczywiście, użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę opcję.

Aby sprawdzić liczbę znaków w tekście użytkownik ma do dyspozycji funkcję tworzenia statystyk tekstu. Dzięki temu można błyskawicznie sprawdzić liczbę akapitów, słów oraz liter. Statystyki mogą dotyczyć bieżącego pliku lub wszystkich plików projektu; a nawet wszystkich plików we wszystkich projektach.

Jeśli zachodzi konieczność wpisania znaków specjalnych, niedostępnych na klawiaturze, użytkownik ma w EditPad Pro do dyspozycji funkcję Symbole, dzięki której może szybko wstawić wybrany symbol lub znak specjalny, taki jak znak handlowy lub znak praw autorskich. Można również wstawiać litery należące do języka nie obsługiwanego na danej klawiaturze. Jeśli plik zostanie zapisany jako plik Unicode, praktycznie rzecz biorąc można stosować wszystkie istniejące znaki.

EditPad Pro pozwala edytować wszystkie rodzaje plików tekstowych. Użytkownik może otwierać pliki zapisane w systemach Linux, UNIX oraz Macintosh a nawet pliki tekstowe utworzone na starych komputerach DOS lub IBM. EditPad Pro zachowuje kompatybilność z tymi systemami, chyba że użytkownik przekonwertuje plik. Tak więc, ani otwieranie ani zapis plików w formacie umożliwiającym odczytanie przez użytkowników z mniej elastycznymi edytorami tekstu nie stanowi już problemu. EditPad Pro obsługuje zakończenia linii DOS/Windows, UNIX/Linux oraz Macintosh. Możesz otwierać i zapisywać pliki tekstowe zakodowane w Unicode (UTF-8, UTF-16 and UTF-32), dowolnej stronie kodowej Windows, dowolnej stronie kodowej ISO-8859 jak również w stronach kodowych DOS, KOI8 i EBCDIC. Użytkownik może także konwertować pliki na dowolną stronę kodową.
Prekonfigurowalne formaty plików

EditPad Pro automatycznie rozpoznaje wyszczególnione poniżej rodzaje plików i stosuje predefiniowane opcje edycji. Wszystkie pozostałe pliki będą edytowane z wykorzystaniem opcji domyślnych, aczkolwiek użytkownik może w każdej chwili samodzielnie skonfigurować opcje dla tych rodzajów plików. Oczywiście można zmieniać opcje edycji wszystkich predefiniowanych plików oraz innych, nierozpoznanych przez program rodzajów plików.

Pobierz polską wersję EditPad Lite oraz Pro

Wersja Pro

Jeśli kupiłeś już EditPad Pro, możesz pobrać najnowszą wersję wpisując swój adres email oraz identyfikator użytkownika EditPad Pro w poniższym formularzu. Jeśli zgubiłeś swój identyfikator, wpisz tylko swój adres email. Nasz system automatycznie wyśle ci wiadomość z twoim identyfikatorem na wskazany adres email.

Oprogramowanie EditPad Pro jest dostępne w języku polskim. Plik pomocy oraz podręcznik użytkownika w formacie PDF są w języku angielskim.

Email adresse:
EditPad Pro bruger ID:
Version:7.6.7, 2019-12-10, 12.4 MB
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
 6.7.1, 2011-05-19, 5.9 MB
Windows 98/ME/NT4/2000/XP/Vista/7

Bezpłatna wersja testowa

Różnica pomiędzy bezpłatną wersją testową a pełną wersją komercyjną polega na tym, że w wersji testowej użytkownik otrzymuje komunikat o konieczności wykupienia licencji, aby móc kontynuować korzystanie z EditPad Pro. Wszystkie funkcje EditPad Pro są dostępne w wersji testowej, z wyjątkiem modułu sprawdzania pisowni (chodziło o zmniejszenie rozmiaru pliku instalacyjnego wersji testowej) oraz konfigurowalnych nagłówków wydruku (nie można zmienić nagłówków w wersji testowej, bowiem przypominają one o możliwości zakupu EditPad Pro).

Pobierz wersję testową EditPad Pro PL (12.2 MB)